vineri, 19 octombrie 2012

Exerciţiu cu destinatar 112 - mai suntem?

Suntem oameni de frunze, de toamne amorţite,
De teancuri de ispite în ploile cernite,
Suntem oameni de tină, de ochi în putregaiuri -
Un praf de-nsingurare sub solzii de balauri.

Ne prindem existenţa în mii de peţioluri,
Sub ramurile strâmbe le desenăm violuri
Răpindu-i vieţuirii fantasmele din ceasuri
Şi aburul iubirii, şi calmele popasuri.

Suntem balete stranii pe muzici întâmplate
Şi vorbe azvârlite, cuvinte-articulate,
Privelişti cu iluzii pecetluind armura
În care apărarea ne străjuieşte gura.

Suntem vârf de triunghiuri şi linii răsucite
În anotimpuri mute parfumuri irosite,
Suntem ceea ce suntem –  tomnatice-amulete,
Epistole pe frunze – înscrisuri incomplete.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu