sâmbătă, 27 februarie 2010

Cumva?sursa foto Dasha Nikonchuk

Din pleoapa ei de verde-mi clipeşte primăvara
mă cheamă s-o îmbrăţişez ades
să-mi iau din vechiul meu iatac, vioara
şi să îţi cânt din vântul ce-am cules
în treacăt,
dar tu nu eşti
solie peste lumea-ndepartată mi te-ai dus
şi nu ne întâlnim
căci răsăritul nu va vedea nicicând apus

eu n-aş ruga nici liliacul să se mire
de tot alaiul care te-nsoţeşte
pe coapse moi de fragede coline
te-aş alerga mereu, când somnu-mi prisoseşte
si-apoi grămadă
aş tot vărsa din sac de cântece brânduşe
să te adorm
şi pe furiş să-ţi pun cătuşe
de brebenei
şi de zambile mai uituce
să pot apoi în ploaie să-ţi zâmbesc
scurgându-mă domol printre uluce

eşti prea departe
în mine primăvara mai înalţ-un cânt
chiar e de crud
e sevă pentru un pământ
din care ciuturile se vor adăpa cu sete
ca din seninul meu
fântâna să se-mbete

iar de vei fi prea ostenit dă căutare,
când vei veni acas' pe-aceeaşi vechi cărare
să te opreşti, chiar şi pentru o clipă
lângă izvor
te-oi îmbrăca-n cămeşă cusută-n galben spic,
văl tremurat de lan pe foi de borangic
şi-atuncea vară cu maci nebuni arzând ascuns
'ţi voi dărui...
oare va fi de-ajuns?

vineri, 26 februarie 2010

Aproape-departe


foto preluare Tatiana Tertyshnaya

Sunt o stare într-un pas
trecerea de clipă frântă
sunt o notă într-un glas
dintr-o partitură scurtă

Sunt un zbor de păpădii
ploaia tristă de petale
vântul simplu din câmpii
scurs în gândurile tale

Nu-i nevoie de chemare
sunt acolo-ntotdeauna
doar străina ce răsare
când apare seara, luna

Toaca-i albă de arginturi
îmi anunţă nerostirea
tu-mi sclipeşti în mărgărinturi
dăruind din cer iubirea

Eu primesc albastru-n casă
ţes din el poveşti de noapte
prind în vălul de mireasă
chipul tău şi mii de şoapte.

joi, 25 februarie 2010

Renaşteri
Sângera de trecut clipa noastră
când rănită de timp se-arcuia
închizând peste iarn-o fereastră
unde ramul era doar nuia.

o bizară-ntâmplare ne leagă
tu aluneci şi-nchizi într-un pas
printre vorbe ce vor să culeagă
primăvară în note de glas

îmi zvâcneşte un mugure-n tâmple
umbra ta-mi conturează amar
şi ninsori de ar fi să se-ntâmple
vom păşi peste-al serii hotar

nerostită, voi pune-n zefire
doar mişcarea-mi tăcută de fulg
când pe lujeri se scurge iubire
şi zăpezile-au urmă de plug...
Asculta mai multe audio Muzica

marți, 23 februarie 2010

Nu
Nu se mai naşte uimire în cercuri
Nici cumpene-n lemn nu se mai bat
În ochi de smarald vin stele în sferturi
Sclipesc o frântură, prin ceruri răzbat.

Nu se mai scriu epistole-n plicuri
Cuvintele-s zdrenţe cu iz de trecut
Se caută-n raft pungi cu nimicuri
Cu chip luminos şi-aspect prefăcut.

Nu se topesc în uitare distanţe
Sub coajă musteşte dor nepătruns
Lăsând pe cărări tabele cu ştanţe
În care iubirea e-un bun ascuns.

Nu se rănesc primăveri în derivă
Mugurii cântă aceleaşi refrenuri
Se împletesc în tăceri deopotrivă,
Plâng câteodat' la plecare de trenuri...

luni, 22 februarie 2010

Înger
În noi strecurat e târziul
Domol ca un sunet prelung
'N cădelniţe doarme pustiul
Şi fumuri pe căi ne ajung

Izvoarele tac a mirare
Li-s şoaptele terne şi reci
Spre pietre aruncă-ntrebare
Apoi îşi croiesc noi poteci.

Ne cade pe strune o boare
E bruma uitării de noi
Ne arde în suflet şi doare
Îngheţul din tristele ploi.

Viorile cântă-n surdină
Apusul se lasă uşor
Primeşte-mă, ia-mă de mână
Sunt îngerul rătăcitor

duminică, 21 februarie 2010

Femininsursa foto fotocommunity

Nicicând un mugure
nu va călca în picioare
lumina

de cele mai multe ori
între coaste de petale
se ascund primăveri întârziate
purtând povară de iarnă

parcă nu îndrăznesc
să-şi arate chipul
poartă obraz plâns,
au conduri tociţi în troiene
şi tremură cu teamă în glas

nu ştiu dacă o femeie
se naşte din mugur,
dar am simţit-o floare
în cântec
şi petală în zbor
poate de aceea păsările şi
lacrimile
sunt de genul feminin

vineri, 19 februarie 2010

DescoperireÎn dimineaţa asta
se făcea că te privesc
printr-un ochi dezgolit de culoare

lacrimi de ceară prelinse
pe-un obraz răstignit în uitare
matcă au găsit în palme cu piele de piatră

am stins marmura plângând
din daltă
tu nici măcar nu m-ai auzit

în pântecul morţii răsărise începutul
desenat în alb şi negru
îngeri de carton căutau curcubeie
să-şi scalde trupuri obosite de zbor

fiinţa-mi stinsă
mai adăsta pe margine de naştere
în pripă, o privire de foc
îmi luminase coapsa flămândă
şi sânul

nu ştiam atunci cum e să renaşti
din tremur lovit cu sete în piatră.

joi, 18 februarie 2010

Val

Visul tău s-a întrupat
într-o cădere de brumă
era frig
şi scoicile dormeau
sub rădăcini de val

o mare se colindă
de la un capăt
la altul
precum se citeşte o carte
sau un om

trebuie să-l parcurgi
cu palmele
cu mintea
cu sufletul
cu gândul
oricâtă nedumerire s-ar aşterne
în mersul tău pe meridian

de câte ori visez,
m-aştern mare,
iar tu mă colinzi val
şi-amândoi ne pierdem pe ţărm
uniţi în sărut de fum

acolo se termină drumul


Asculta mai multe audio Diverse

Duh


Asculta mai multe audio Muzica

În departe m-am născut
printre stele căzătoare
printre astre am crescut
duh de mugur, imn de floare.

în aripa mea de vânt
doarme cântecul de seară
port pe buze un cuvânt
dăltuit în ton de ceară

fagure n-ai să găseşti
poţi căta ultima oară
chip de zână din poveşti
ce-are trupul de vioară

eu sunt ochi de vis nebun
noaptea mi-o aştern în grindă
o-ntâmplare îţi mai "spun"
apoi mă prefac oglindă

rău să-mi pară dacă plec?
va veni iar primăvară
poate-n iarnă mă petrec
să sclipesc în stele iară

tu vei merge-n drum boltit
menestrel cu glas fierbinte
vei cânta despre iubit
eu voi "adormi" cuminte

vei uita cine am fost
trecătoare-ntr-un februar
voi rămâne doar un rost
scris în foi de calendar.

miercuri, 17 februarie 2010

Topiresursa foto fotocommunity

M-am ascuns în sufletul
unui om de zăpadă
te-am privit trecător
cum îţi duci mâna la frunte
şi oftezi adânc

nicio iarnă nu seamănă cu alta
anul trecut a nins a necunoaştere
anul ăsta mi-a fulguit a răsărire
am primit în dar
stoluri de fulgi
şi aripi de fluture

dincolo de toate
doar o vijelie avea
să-mi rostească poeme
pe care doar gerul
le îngheţa în cuvinte

mâine vor suna cânturile,
mugurii vor trosni a răsărit
şi o nouă primăvară
îţi va şopti la ureche
o melodie

atunci
omul de zăpadă va fi doar
lacrimi pe obraji de pământ.Asculta mai multe audio Muzica

marți, 16 februarie 2010

Cântec nins
sursa foto iscan oglu deviantart


Când ochii-i înclin către seară
mă tem c-ai să pleci printre nori
mă-nclin către tine vioară
şi-i pun un arcuş de ninsori

mă ning spre o geană cuminte
privirea e doar un balsam
în palme-mi adastă cuvinte
silabele-ţi bat iar la geam

dar sticla e rece, albastră
şi chipul tău pare absent
priveşti printr-o albă fereastră
un gest depărtat, inocent

regretul se-mbracă în ceară
se scurge-ntre lună şi vis
exoduri spre goluri vin iară
şi pierd în genuni ce-ai promis

mă duc înspre vechea uitare
nu ştiu doar femeie să fiu
priveşte spre sacre altare
acolo e spiritul viu

în dragoste-mi pun nesfârşirea
şi focul ce-l port în priviri
plăcerea de-a-ţi fi oglindirea
când pasu-ţi măsoară iubiri.

vineri, 12 februarie 2010

Eu


Asculta mai multe audio Muzica

Mă-nclin ca un strop
în marginea serii
mă-nclin ca un snop
în arşiţa verii
m-aduc de mă vrei
în rugă de frunză
mă-ntorc de mă iei
în rosturi de buză
mă-nclin ca mălinul
pe malul de ape
mă-nclin ca pelinul
să-ţi fiu aproape
m-aduc într-o stea
cu praf de nectar
mă-ntorc peruzea
în vis de cleştar
mă-nclin un arcuş
pe strune în seară
mă pierd în căuş
lumina din ceară
m-aduc fără hartă
spre tine mereu
sunt punct cardinal
sunt eul din eu.

joi, 11 februarie 2010

Lumina


Dragostea nu se împarte
ea se împrăştie ca un parfum
de mărgăritare
după o ploaie de vară
cînd lujerii dansează
şi stropii se mulează
pe trupuri feciorelnice de floare

dragostea se dăruieşte
fără a fi închisă
în pachete legate cu fundiţe roşii
simplu,
cu un surâs
netopit în flacără,
nestins în apă,
ci deschis larg
ca o fereastră spre azur

poţi îngemăna cântecul cu dragostea
şi atunci vei afla
de ce lumina te inundă...
804

miercuri, 10 februarie 2010

luni, 8 februarie 2010

Crede!
Peste corzile viorii
lunecă un arcuş
a tânguire în seară
nu-ncape durerea în cântec,
în vremuri
şi noaptea în lume coboară

o suliţă veche
de clipă arzândă
îşi caută-n mână cuibar
în ritmul frenetic
doar ploi murmurânde
s-aprind răscolind iar şi iar

eu nu te-am iubit
poate ceru-ţi va spune
de ce un genunchi am trădat
când mîna întinsă
spre-o altă minune
în suflet ai strecurat

fii sigur, iubite,
că doar veşnicia
tranşee spre noi va săpa
şi-atunci îmi vei spune
de ce bucuria
va fi doar a mea şi a ta...
795

duminică, 7 februarie 2010

O noapte mă colindăsursa foto fotocommunity

Am trecut demult
pe lângă zborul de lăstuni
poate de aceea port primăvară
în aripă
un pumn de visuri,
zefire în plămâni
şi răsărit cântat în clipă

să nu mă cauţi
nici nu m-ai găsi
în pasul tău socot că e-ntâmplarea
în ochii mei
doar ploi vor nimeri
şi-n palme odihnească-se iar marea.

ştiu că pluteşti
prin nori străini
şi leagăn ţi-e "acasă"
eu sunt cutia de poveşti
cu chei de foc
şi chipul de mireasă

te chem la dans
dar e târziu
şi ai plecat în ultima oglindă
un ciob din ea
mi-a mai rămas
o noapte mă colindă...
796

Maureensursa foto fotocommunity

Maureen are mers de felină
adulmecă în tăcere
şi te apucă de guler
când semnele de întrebare
te scufundă în întuneric

nu-i trebuie colţi
ea are în ochi lumină
şi fulger te doboară
printre semne
când pasul tău nesigur
ocoleşte borne de înţeles

te-ai rătăcit se vede
printre atâtea nimfe
nedumerit te-ntrebi: de unde sânge?
când Maureen te-atinge
ca un descântec
ce poartă semne de sublim.

un trup prea greu
se înconvoaie
purtând în palme spini
de căutare
când Maureen dispare
şi colţi de fildeş rătăcesc
anapoda
prin marea ta cu rune
a mirare...

Scrisoareasursa foto fotocommunity

Scrisoarea asta
poartă cuiul unei potcoave
mi-o dăruise norocul într-o zi de mai
în ea sunt puse gânduri bune,
o zi cu soare
şi cântecul din nai

scrisoarea asta
îmi va aminti de tine
de timpul meu cuprins într-o făclie
de cânt nescris,
de zbor de ciocârlie,
de semne stinse într-o rugăciune

îmi amintesc:
să pot deschide plicul,
te-am luat în braţe,
tu m-ai sărutat
ai pus cuvintele în ştanţe
pe trupul meu le-ai aruncat

am pus în file-mbrăţişarea
şi dorul meu cu lacrimă din rouă
un ieri ce mâine va gusta uitarea
pândind popasul într-o lume nouă.
794

sâmbătă, 6 februarie 2010

ConstrucţiiComori găseşti acolo unde gândul
Ţi-a răvăşit o blândă amintire
Şi- acum oricât ai colinda pământul
Nu simţi decât un spin şi-o amăgire.


În herghelii suspinele colindă
Iar ploaia-ntinde drumului năframă
Un chip de lut priveşte în oglindă
Cercând să prindă lacrima în ramă.


Strunind blestemul, soarta ne alină
Şi un descântec plămădeşte-n clipe
Ridică lujere rotind lumină
Vlăstar de dragoste să se-nfiripe.

vineri, 5 februarie 2010

În vremeStropeşte-mi noaptea cu brumă,
iubite
niciun punct de humă
să nu rămână fără adăpost
găseşte pentru dor minciună
şi un genunchi pudrat cu închinare
spre piatra-n care-am fost.

De sare se va umple cerul,
iubite,
copacii vor huli misterul
să guste din fâşii de gheaţă
şi fluturi ne vor plânge zborul
când spinii de uitare vor plesni
în prima noastră dimineaţă.

Din vremuri roase de-ntuneric,
iubite,
vom păstra eternul sferic
să adâncim în el iubirile flămânde
din care cugetul himeric
mai strigă-mpovărat de clipe
să nu ucidem tainele plăpânde.miercuri, 3 februarie 2010

Insignă


sursa foto fotocommunity


Ascultă muzica,
o notă oarbă mi s-a-nfipt în minte
e portativul gol
şi e fierbinte negru-n ziuă,
se toarnă smoală din cuvinte
în burguri urlă oseminte
şi-i mult nămol.

Doar porţile mai scârţâie încet
ducând în spate schingiuiala
ce-ngroapă suflet de poet
răpus de-o înserare solitară
lipită pe-un perete
alb de ceară ,
când Luna mi se prinde-n calendar
ca o insignă
pe un gând hoinar!


marți, 2 februarie 2010

Plăcintă cu mere
sursa foto fotocommunity

dacă n-ai vrut divan, adam
ia stai mata la paravan
legat la ochi
c-ai să deochi
pe eva şi deodată
te vei trezi cu lumea-ţi despuiată
de îngeri
şi-n suflet strângeri
ţi se vor depune
că n-ai nici ochi, nici simţuri bune
şi nu te-nfierbânta, mata
când ai să duci cu sania
povara dintr-un sâmbure scuipat
în urma mărului mâncat
de ea
ştia ce vrea
dar ai hulit-o înc-o dată
c-a vrut un măr
şi nu livada toată...

Cioplitorul


sursa foto fotocommunity

Un cioplitor nebun
scăpase dalta în iubire
şi omenesc de simplu
din marmure-n neştire
a frământat idei

topind în foşnet suflul
în curgeri, nou, trăire
a obosit cu vântul
în pietre adâncite
iubind fotografia ei

în ploaie rătăceşte
cu daltă-ncondeiată
şi scutură vremelnic
silabă-ntortocheată
astmatică-n ulei

pictând pe trup de fată
doar vreme-n devenire
un trăitor prea simplu
adamul cu cioplire
în patimi de femei.

Îţi voi fi!
sursa foto fotocommunity


Voi rămâne-ntr-o iubire
Precum luna într-o seară
Va fi doar o amintire
În surâs curat de vară.

Pe un trup ce astăzi frige
Punem jerbe de ninsoare
Lăsăm lacrima să strige
Din noianele cu floare.

Ţărmurile-s prinse-n fluxuri
Valu-n noi se mai răstoarnă
Ne sosesc în ochi refluxuri
Vremea nu ni se întoarnă.

Ne iubim în perspective
Precum gândul în idee
Tu mă cauţi printre dive,
Eu nu sunt decât femeie.

Azi îmi eşti doar o visare,
Mâine clipa nesfârşită
Veşnicii copleşitoare
Îmi vor construi aripă.

Poa’să vină bruma iară
Peste trupuri obosite
Dintr-un colţ uitat de ţară
Eu voi străluci, iubite!

Şi-ţi voi mângâia uitarea
Şi adâncul de părere
Pasu-mi îţi va fi cântarea
Răsuflarea-mi, adiere!

luni, 1 februarie 2010