sâmbătă, 8 iunie 2013

a(vid


1.mucegăită răsuflare verde sub roua ochilor tăi sărutul se ghemuieşte pe buzele mele mor atâtea cuvinte spune-le strigi spune-le nebuno pierdută în mine ploaie de vară pe cochilii de melci avalanşă de sunete uite cum ni se prelinge fluviul printre ramuri copaci ne suntem îmbrăţişaţi întru numele unei iubiri nepovestite

2.scuturată bătaie de inimă printre coastele femeii tremură macii pustnicul se închină pentru neprihănita zi piatra nu i se smulge din privire acolo se ridică o mână şi alta până când păcatele ei se ofilesc şi cad sub secera timpului ce ne izbăveşte searbădă iertare vine cu ochii închişi noaptea ni se strecoară sub tâmple mă întrebi ce mai fac

3.sporeşte mierea pe buzele femeilor tale privighetori în pădurea cu deşertăciuni nu căuta stânjenirea florii plecată frunte sub aerul singurătăţii ea colindă ce m-o fi apucat să-ţi vorbesc? în fond să refii înseamnă a te căuta în mine e strâmt nu pot încăpea mai multe iubiri o dată gramatica doare pluralul ia locul unui singular aşezat în genunchi

4.se conturează gol...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu